Spiritum
Boeken
Spirituele spreuken & quotes, boeken, video's en websites
Boek

De Hele Olifant in Beeld - Marja de Vries

Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede
De Hele Olifant in Beeld
De titel van het boek De hele olifant in beeld is afgeleid van een bekend soefiverhaal uit de twaalfde eeuw: de blinden en de olifant.

Een koning was met zijn olifant onderweg naar een stad en een aantal blinden ging alvast de koning en zijn gevolg tegemoet om de olifant op de tast te onderzoeken. Omdat ze natuurlijk geen beeld hadden van een olifant en ze ieder maar een bepaald deel van de olifant hadden gevoeld, kwamen ze allemaal met een ander verhaal terug bij hun stadsgenoten.

De olifant staat symbool voor het universum: De hele olifant in beeld probeert de waarnemingen uit verschillende wijsheidstradities (religies, mystieke en spirituele stromingen) bij elkaar te leggen zodat we een beter beeld kunnen vormen van het grote geheel.

Universele wetten
Het boek beschrijft de volgende zeven universele wetten (gebaseerd op de hermetische principes uit The Kybalion - A Study of The Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece):

- Wet van Eenheid
- Wet van Overeenstemming
- Wet van Trilling
- Wet van Polariteit
- Wet van Ritme
- Wet van Oorzaak en Gevolg
- Wet van Dynamische Balans

In elke beschrijving wordt een gedetailleerd overzicht gegeven (voorzien van een uitgebreide (vaak wetenschappelijke) bronvermelding) van de betreffende universele wet. Vaak bevat een wet ook afgeleide wetten - een bekend voorbeeld is de Wet van Aantrekking die een subwet is van de Wet van Trilling. Ook wordt per wet een aansluiting gezocht met de Westerse wetenschap.

Gulden Snede
In de behandeling van de zevende wet wordt ingegaan op de Gulden Snede: een speciale verhouding in de natuur die een staat van optimaal functioneren beschrijft. Deze verhouding zit ook verwerkt in de bekende wiskundige Rij van Fibonacci: elk element van de rij is steeds de som van de twee voorgaande elementen, beginnend met 0 en 1. De waarde van het gulden getal wordt benaderd door de verhouding van twee opeenvolgende getallen in de reeks van Fibonacci. Ook in het menselijk lichaam is de gulden snede verhouding te vinden: het hart functioneert optimaal als de verhouding tussen de bovendruk en de onderdruk van de bloeddruk gelijk is aan het gulden getal.

Toegevoegd: maandag 8 februari 2010 21:40
Laatste update: maandag 8 februari 2010 21:40
Categorie: Esoterie, Holisme, Marja de Vries, Universele wetten, Wet van Aantrekking

Anderen bekeken ook deze boeken:
Meer info
Dagelijkse Inspiratie
Wees geduldig want de wereld is groot en wijd.
-- Shakespeare
Iets toe te voegen?
Heb je zelf spirituele boeken gelezen en wil je jouw bevindingen delen? Mail jouw boekrecensie.